Duizend extra zonnepanelen op bedrijfspand

20-09-23

Op de nieuwe bedrijfshal van de firma MWA in Vaassen liggen ruim zeshonderd zonnepanelen. Recentelijk zijn er op het oude gedeelte van datzelfde pand nog eens duizend zonnepanelen extra gelegd. De Vaassense firma Beter Duurzaam BV legt en leveren de panelen. Wij zorgen voor de aanleg van de bekabeling naar de (drie) omvormers, passen de verdelers aan en leggen de communicatiekabels aan voor het juist werken van de verschillende apparatuur. De nieuwe reeks zonnepanelen zijn oost/west gelegd. De al bestaande reeks was naar het zuiden gericht. Dit betekent dat er de hele dag door een een mooie opbrengst behaald kan worden. Binnenkort komt er een accu op het terrein die de opgewekte energie kan opslaan. Daar moeten we voordien eerst nog enkele aanvullende werkzaamheden voor uitvoeren.


Bij de keuring van de installatie kwam naar voren dat de oude verdelers (te zien op de eerste foto's) erg vervuild waren. Die moesten dus vervangen worden. Dit kon mooi uitgevoerd worden met de aanpassingen en uitbreidingen ten behoeve van de zonnestroom-installatie.
Deze klus had overigens nog een extra duurzaam karakter. Een kabel die in het verleden een machine aanstuurde is hergebruikt. Die kabel loopt nu tussen de verdelers en de omvormers.

Wanneer alles klaar is zal de verdelerruimte, schoongemaakt en opgefrist worden.